Despre S.C.D.A. Pitesti

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare-Agricolă Pitești Pitești este instituție de drept public organizată ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu- Șișești” București.

Actul normativ în baza căruia Stațiunea își desfășoară activitatea în prezent este Legea nr 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei  de Științe Agricole ,, Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentareBucurești, Legea 72/2011 și H.G.nr 378/2018.

Unitatea a cunoscut o evoluție structurală în timp astfel:

 • Stațiunea de Cercetare Agricolă (SCA) în perioada 1970 – 1990,
 • Stațiunea de Cercetare pentru Cereale și Plante Tehnice (SCCPT) Pitești între 1990 și 2006,
 • Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Pitești din 2006 și până în prezent

Conform art. 3, alin. 1, din H.G. 378/24.05.2018 “Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare- dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp”.

Unitatea funcționează conform codului CAEN 7219: Cercetare-Dezvoltare în alte Științe Naturale și Inginerie

Activitatea de cercetare se desfășoară prin mai multe direcții:

 • Ameliorarea plantelor autogame, în principal la grâul de toamnă;
 • Obținerea de noi linii de grâu de toamnă cu caractere genetice, fiziologice și de mediu adaptate tipului de sol specific;
 • Studiul comparativ al noilor linii și soiuri din rețeaua națională, la grâul de toamnă, orzul de toamnă și triticale;
 • Obținerea de linii de grâu de toamnă cu rezistență la patogenii vegetali și animali în scopul obținerii unor progrese genetice actuale;
 • Valorificarea potențialului genetic al plantelor de câmp prin promovarea agriculturii cu caractere ecologice;
 • Producerea de sămânță la cerealele de toamnă și de primăvară;
 • Complectarea colecției cu forme ale cerealelor de toamnă ca o sursă utilă în obținerea progresului genetic la cerealele de toamnă;
 • Promovarea diferitelor tipuri de rotații specifice sistemelor de agricultură zonală, adaptate cerințelor din fermele de tip nou;
 • Elaborarea celor mai adecvate sisteme de semănat conforme cu cerințele noilor creații genetice, în scopul varorificării superioare a unor tehnologii noi, intensive și convenționale, dar și al celor ecologice;
 • Promovarea noilor creații de plante tehnice: rapița de toamnă, floarea- soarelui și soia, în scopul asigurării de rotații adecvate în cadrul promovării agiculturii durabile;
 • Studiul biologiei și al pagubelor produse de dăunătorii vegetali și animali la principalele plante de câmp;
 • Asigurarea protecției plantelor de câmp împotriva bolilor, dăunătorilor și a buruienilor prin mijloace cât mai complexe de tipul managementului integrat.
 • Promovarea unor metode noi de control/combatere a dăunătorilor vegetali și animali la plantele agricole;
 • Promovarea de fertilizanți cu efect blând asupra mediului agricol, alături de reducerea tuturor produselor cu concentrații ridicate în principii activi;
 • Elaborarea de metode agrotehnice noi de combatere a fenomenului încălzirii globale.